3D Meettechniek

Vragen?
Bel ons
0168 32 99 66

Meten met de machine

Nauwkeurigheid

Om nauwkeurig te kunnen meten is uiteraard een nauwkeurig meetmiddel nodig. De belangrijkste onderdelen van een meetmachine zijn de geleidingen en het tastsyteem. De granieten geleidingen zijn veel rechter en haakser dan de geleidingen van bijvoorbeeld een C.N.C.-freesbank. Bovendien worden de zeer kleine afwijkingen software-matig gecompenseerd. Ons tastsysteem is piëzo-elektrisch zodat de meetnauwkeurigheid bij lange tasters ook goed is (belangrijk bij diepe gaten).

Op deze manier is onze meetmachine in staat om met een meet-onnauwkeurigheid van enkele duizendste millimeters te meten, afhankelijk van de grootte van het werkstuk. De nauwkeurigheid is 2 micrometer plus 1 micrometer voor elke 300 mm te meten maat.

Meten met twee maten

U gelooft bij het zien van een meetmachine meteen dat alle metingen even betrouwbaar zijn? Was het maar zo eenvoudig: er zit verschil in de manier waarop meetmachines gekalibreerd worden. Onze machine wordt volgens de Duitse norm VDI/VDE 2617 gekalibreerd. Andere meetmachine-merken hanteren een minder strenge norm: ISO 10360. Daarbij volstaan minder meetpunten voor een kalibratie. De meetresultaten van onze machine zijn daardoor betrouwbaarder dan die van de concurrent.

Onze meetkamer is geconditioneerd op 20°C. Het is belangrijk dat de meetmachine deze temperatuur heeft, maar ook het te meten werkstuk. Grote werkstukken moeten daarom eerst enkele uren of een nacht acclimatiseren in de geconditioneerde meetkamer.

Lees meer over 3D meten...